Το ξέρατε;

 

Μιλούν Γαλλικά πάνω από 265.000.000 άτομα σε 5 ηπείρους !

Επίσης, τα 2/3 του ευρωπαϊκού εμπορίου διακινείται μέσω της Γαλλίας !