ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Στο Φροντιστήριο ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, υπάρχουν για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ,  πλούσια προγράμματα σπουδών, με επιλογές ανάμεσα σε μεμονωμένα μαθήματα, αλλά και πλήρης καθημερινή ενασχόληση-μελέτη με όλα τα σχολικά μαθήματα:

Πρόγραμμα Σπουδών 1 = «Ενισχυτική Διδακτική Πράξη»

Πρόγραμμα Σπουδών 2 = «Μείζων Επίδοση»

Πρόγραμμα Σπουδών 3 = «Αριστεία»

Πρόγραμμα Σπουδών 4 = «Στοχεύω ψηλά»

Με καθένα από τα παραπάνω προγράμματα, κάθε μαθητής ωφελείται εξαιρετικά, γιατί  αποκτά:

– Οργάνωση στη Μελέτη του

– Αυτοπεποίθηση στη σχολική διαδικασία

– Ισχυρές γνωστικές βάσεις

– Όξυνση κριτικής σκέψης

– Προϋποθέσεις για μελλοντική σταδιοδρομία

– Βελτίωση δεξιοτήτων

– Προσωπικό ελεύθερο χρόνο

Ενημερωθείτε από τον εξειδικευμένο σύμβουλο Σπουδών, για το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας στο τηλέφωνο : 2104910408