Υποστήριξη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Παρέχονται μαθήματα για όλα τα αντικείμενα, από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό με τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και κατόχων τίτλων και εκπαιδευτική εμπειρία.

Εργασίες

Παρέχουμε καθοδήγηση και υποστήριξη στη συγγραφή και υλοποίηση φοιτητικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ώστε να εξασφαλίζεται η πρωτοτυπία και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Παρουσιάσεις

Οργανώνουμε την παρουσίαση εργασιών, διπλωματικών, ερευνών με τη χρήση PowerPoint και την καθοδήγηση από εξειδικευμένο καθηγητή, ώστε ο φοιτητής να εμφανιστεί έτοιμος την ημέρα της παρουσίασης.