Ανοιχτά σεμινάρια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε όλους τους ενδιαφερόμενους από 18 ετών και άνω, καθώς και σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη διαχείριση της σχολικής και φροντιστηριακής τάξης παιδιών και εφήβων, όπως και η ενδυνάμωση του βιογραφικού τους με την απόκτηση του πιστοποιητικού για την αγορά εργασίας.

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι:

 • Παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού και πιθανές λύσεις
 • Δημιουργία μαθησιακού πλαισίου, χωροταξική αντιμετώπιση
 • Προετοιμασία, οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης
 • Σχολική βία και συγκρούσεις
 • Διαχείριση και επικοινωνία με «δύσκολους» μαθητές
 • Διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες

Διάρκεια Σεμιναρίου:
16 ώρες

Κόστος:
 140 €

 

Πιστοποιητικό:

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων στην αρτιότερη διαχείριση παιδιών που βιώνουν το διαζύγιο όπως και η ενδυνάμωση του βιογραφικού με την απόκτηση του πιστοποιητικού για την αγορά εργασίας.

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι:

 • Διαζύγιο και επικοινωνία γονέων με παιδιά
 • Πιθανές συμπεριφορές παιδιών και διαχείρισή τους
 • Σχολικές και εξωσχολικές δράσεις
 • Επαναπλαισίωση συναισθηματική των παιδιών

Διάρκεια Σεμιναρίου:
8 ώρες

Κόστος:
70€

Πιστοποιητικό:
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΦΟΒΙΕΣ ΜΟΥ

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε αυτούς που θεωρούν ότι οι φοβίες τους αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξή τους, όπως και σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων στη διαχείριση των φοβιών και  αντιμετώπισή τους, όπως και απόκτηση συμβουλευτικής δυνατότητας σε άλλους σχετικά με τις φοβίες.

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι:

 • Προσδιορισμός φοβιών και τρόποι εκδήλωσής τους
 • Πιθανές αιτίες και είδη φοβιών
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση στην καθημερινότητα

Διάρκεια Σεμιναρίου:
24 ώρες

Κόστος: 200€

Πιστοποιητικό:
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε επιχειρηματίες, managers, δικηγόρους, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, πωλητές, συμβούλους,  γονείς.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
Η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής προσέγγισης των άλλων και η διευκόλυνση των επαγγελματικών και προσωπικών επαφών

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι:

 • Επικοινωνία –Διαπραγμάτευση
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ενσυναίσθηση και αναγνώριση του Άλλου
 • Στρατηγική θετικού αποτελέσματος

Διάρκεια Σεμιναρίου:
4 ώρες

Κόστος:
35€

Πιστοποιητικό:
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε όσους έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ή τους μαθητές τους να κάνουν το ίδιο.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η ανάπτυξη συμβουλευτικής ικανότητας για σχετικά θέματα. 

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο :

 • Προσδιορίζω τις σκέψεις μου και τις πεποιθήσεις μου
 • Αναπτύσσω στρατηγικές για υλοποίηση Στόχων
 • Διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το χρόνο και την ενέργειά μου
 • Εξελίσσομαι και επιβραβεύομαι

Διάρκεια Σεμιναρίου:
4 ώρες

Κόστος:
35€

Πιστοποιητικό:
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης

Ιστορικό σεμιναρίων

ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταϊση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται :
Σε δασκάλους, καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλολόγους – μαθηματικούς – φυσικούς κλπ), σε ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης (φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) και να αποκτήσουν σχετική εμπειρία.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι :
Η γνώση βασικών αρχών αυτοπαρουσίασης στις συνεντεύξεις και η πρόκληση γόνιμων εντυπώσεων στο μελλοντικό εργοδότη.

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι :

 • Αυτοπαρουσίαση : γλώσσα σώματος
 • Ετοιμότητα
 • Ικανότητα να ανταποκριθώ
 • Δέσμευση στις αρχές του εργοδότη

Διάρκεια Σεμιναρίου :
4 ώρες

Κόστος :
45€

Πιστοποιητικό :
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης, που συνοδεύεται από συστατική επιστολή του Φορέα άσκησης της πρακτικής.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, Κουταΐση 34 – Νίκαια

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Δασκάλους, καθηγητές, επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής, σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών, όπως και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κατάρτιση για τμήματα Μελέτης.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
Η μεταφορά γνώσης και εμπειρίας για τα τμήματα Μελέτης, καθώς και η βιωματική εξάσκηση, προκειμένου να ενισχυθεί το βιογραφικό σας με πιστοποιητικό εξειδίκευσης.

Τα θέματα που αναλύονται στο Σεμινάριο είναι:

 • Προσδιορισμός τμημάτων Μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου σε θεωρητικό και ρεαλιστικό πλαίσιο
 • Προσδοκίες μαθητών και γονέων
 • Χωροταξικές επιλογές πλαισίωσης
 • Έντυπα και σημειώσεις καθημερινής οργάνωσης και χρησιμότητας
 • Εκπαιδευτικές στρατηγικές σε συγκρουσιακά πλαίσια
 • Επικοινωνία με γονείς-συναδέλφους-προϊσταμένους
 • Συμβουλευτική και στοχοθεσία μαθητών
 • Φροντιστηριακά δρώμενα και εργοδοτικές απαιτήσεις
 • Αυτο-παρουσίαση και ευνοϊκές εντυπώσεις

Διάρκεια Σεμιναρίου:

 • 16 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
 • 20 ώρες πρακτικής εφαρμογής – άσκησης

Κόστος:
240€

Πιστοποιητικό:
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Σεμιναρίου, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης, που συνοδεύεται από συστατική επιστολή του Φορέα άσκησης της πρακτικής, όπως και αντίστοιχη πιστοποίηση.