Πληροφορική για ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ MICROSOFT OFFICE  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟ για ΑΣΕΠ

 

3 ενότητες Microsoft Office

Επεξεργασία Κειμένου-Word

Διαχείριση Λογιστικών Φύλλων-Excel

Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες-Internet-Outlook

Κόστος μαθημάτων-σημειώσεων-mock tests και εξετάσεων :185 ευρώ

 

Ειδική προσφορά για ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3 ενότητες Microsoft Office

Βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήση Windows

Επεξεργασία Κειμένου-Word

Διαχείριση Λογιστικών Φύλλων-Excel

Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες-Internet-Outlook

Κόστος μαθημάτων-σημειώσεων-mock tests και εξετάσεων :150 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: περιορισμένος αριθμός θέσεων

2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ MICROSOFT OFFICE  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟ

 

6 ενότητες Microsoft Office

Βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήση Windows

Επεξεργασία Κειμένου – Word

Διαχείριση Λογιστικών Φύλλων – Excel

Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες – Internet – Outlook

Παρουσιάσεις – Power Point

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Access

Κόστος μαθημάτων – σημειώσεων – mock tests και εξετάσεων : 230 ευρώ

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ MICROSOFT OFFICE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

 

Επεξεργασία Κειμένου – Word  / expert level

Διαχείριση Λογιστικών Φύλλων – Excel / expert level

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Access / expert level

Παρουσιάσεις – Power Point / expert level

Κόστος μαθημάτων – σημειώσεων – mock tests και εξετάσεων : 330 ευρώ

4. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
• Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
• Τεχνικός ΗΥ και δικτύων
• Ειδικός Γραφιστικών Τεχνών
• Ειδικός δισδιάστατης και τρισδιάστατης σχεδίασης