Σπουδές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣτηνComputerMania τη Σχολή Πληροφορικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε γνώσεις και πιστοποήσεις πληροφορικής, από την ηλικία των 5 ετών έ ως την ηλικία των 85 ετών.

Το φάσμα των μαθημάτων και των εισηγήσεών μας περιλαμβάνει εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office), γραφιστικά προγράμματα (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Adobe InDesign), προγράμματα σχεδίου (AutoCAD) κ.ά