ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα βιβλία που προσφέρουμε στους σπουδαστές μας, στοχεύουν στη διευκόλυνσή τους σε κάθε επίπεδο: μελέτη, εμπέδωση, δοκιμασία, αυτοαξιολόγηση. Επιπλέον, είναι αμιγώς διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή. Οι εκδόσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, σε κάθε εκπαιδευτική δράση του, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του μαθητευόμενου και μόνο σε αυτήν.