ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

Η καλύτερη ηλικία για τη γνωριμία με μια ξένη γλώσσα είναι η προσχολική ηλικία, από τα 3 έτη και μετά.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών  Κέντρα Ξενών Γλωσσών Smart Schools προσφέρουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών για τα μικρά παιδιά, ώστε όχι μόνο να έρθουν σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα, αλλά να αναπτύξουν όλες τις αντιληπτικές τους δεξιότητες.

«Θέλεις το παιδί σου να αναδείξει την ευφυΐα του μαθαίνοντας Αγγλικά;»

Το ΚΑΛΥΤΕΡΟ πρόγραμμα για παιδιά 4-6 ετών :

S.I.D.I.

Super intelligence, development and improvement.

Σε αυτό το πρόγραμμα γνωριμίας με την Αγγλική γλώσσα, οι μαθητές μέσα από παιχνίδι, διαδραστική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, τραγούδια, διασκέδαση και συναισθηματική έκφραση αποκτούν :

Θετική συσχέτιση με την Αγγλική γλώσσα

Εμπέδωση του αγγλικού λεξιλογίου και καλύτερη μελλοντική εξέλιξη

Έλεγχο σωματικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς

Ανάπτυξη κοινωνικότητας

Βελτίωση της συναισθηματικής ευφυΐας

Ενεργοποίηση δημιουργικότητας, φαντασίας, αντίληψης

Οργάνωση ερεθισμάτων και πληροφοριών

Αύξηση εστιασμένης παρακολούθησης

Ενδυνάμωση ενσυναίσθησης,

και τελικά αναπτύσσουν όλες τις αντιληπτικές τους δεξιότητες, μαθαίνοντας Αγγλικά.

 

Το πρόγραμμα αυτό, S.I.D.I. (Super intelligence, development and improvement) περιλαμβάνει μουσική αυτοσυγκέντρωσης και μουσικοκινητική αγωγή , αναπαυτικά καθίσματα και στηρίζεται στην ανάπτυξη συναισθηματικής έκφρασης του παιδιού:

πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό !

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε ένα τυχαίο project που λαμβάνει χώρα στα αρχικά συνήθως μαθήματα.

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο το ένα δίπλα στο άλλο.

Τους ζητείται να αναφέρουν το όνομά τους και να παρουσιάσουν τους χαιρετισμούς  που έχουν μάθει από το πρώτο κιόλας μάθημα.

 Στη συνέχεια,  μαθαίνουν τα φρούτα στα Αγγλικά μέσα από παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα.

Μετά, αφού έχουμε κρύψει στην αίθουσα από ένα φρούτο για κάθε παιδί τα καλούμε σε συγκεκριμένο χρόνο και με ειδική, έντονα ρυθμική μουσική να βρουν ένα φρούτο το καθένα ψάχνοντας μέσα στην αίθουσα και επιβραβεύονται γι΄ αυτό :

με αυτό τον τρόπο έχουν ήδη αναπτύξει την κοινωνικότητά τους, το λεξιλόγιό τους,  αλλά, και με τη ρυθμική ακολουθία ενεργοποιούν την αντίληψή τους και τελικά , αισθάνονται ότι κατάφεραν αυτό που τους ζητήθηκε και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Όμως , το εξαιρετικό μας μάθημα δεν τελειώνει εδώ :

τους ζητείται στο τέλος να παρακολουθήσουν ένα βίντεο με ένα σκυλάκι που δεν μπορεί να τρέξει καλά, γιατί το ένα του ποδαράκι έχει θέμα.

Τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν πώς νιώθουν αυτά για το σκυλάκι, αλλά και πώς νιώθει το σκυλάκι με το θέμα που έχει,  εκπαιδευόμενα ταυτόχρονα στην έκφραση των προσωπικών τους συναισθημάτωναλλά και στην ενσυναίσθηση ( στην ανακάλυψη των συναισθημάτων του Άλλου ) : 

κι όλα αυτά στα Αγγλικά!

Αυτό  το πρόγραμμα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Smart Schools, το πρόγραμμα S.I.D.I. είναι εντελώς πρωτοποριακό και απευθύνεται ΜΟΝΟ σε γονείς που έχουν όνειρα !

Το πρόγραμμα S.I.D.I. (Super intelligence, development and improvement) απευθύνεται ΜΟΝΟ σε γονείς που έχουν προσδοκίες !

Ενημερωθείτε από τον εξειδικευμένο σύμβουλο Σπουδών, για το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας στο τηλέφωνο: 2104910408