ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα Κέντρα Ξενών Γλωσσών Smart Schools, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ , προσφέρουν εξαιρετικά προγράμματα σπουδών αγγλικών για ΕΝΗΛΙΚΕΣ, εντελώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Ενδεικτικά προγράμματα:

– για Αρχάριους:
1) από 3 μήνες η κάθε τάξη
2) 2 χρόνια για B2 – LOWER

– για ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
1) 1 έτος για B2 – LOWER
2) 1 έτος για C2 – PROFICIENCY
(για κατόχους του B2)

– για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (κατόχους του B2)
7- 9 μήνες για απόκτηση Proficiency – C2

Ανάπτυξη μεμονωμένων δεξιοτήτων:
Για τους ενήλικες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την προφορική τους ικανότητα, ή τη δυνατότητά τους να γράφουν και να επικοινωνούν σε επαγγελματικό πλαίσιο, ή να βελτιώσουν την επικοινωνία τους στα Αγγλικά για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς λόγους, διαμορφώνουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους, ώστε ξεκούραστα και ευχάριστα να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται.

Ενημερωθείτε από τον εξειδικευμένο σύμβουλο Σπουδών, για το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας στο τηλέφωνο : 2104910408