Είναι η 2η γλώσσα παγκοσμίως σε φυσικούς ομιλητές μετά τα Κινέζικα !