ΛΥΚΕΙΟ

Τριετής προετοιμασία για την Επιτυχία σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Στην Α΄ Λυκείου εστιάζουμε στα Πρωτεύοντα μαθήματα και την τεχνική που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.
– Στη Β΄ Λυκείου επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα μαθήματα Προσανατολισμού, αλλά και Γενικής Παιδείας, που ενισχύουν τις προϋποθέσεις του μαθητή για την επιτυχία του σε Πανεπιστημιακές Σχολές.
– Στη Γ΄ Λυκείου προσφέρουμε σπουδές με δυναμικό πρόγραμμα, εξατομικευμένο χαρακτήρα και πλήρη αφοσίωση στο στόχο που θέτουμε.

Για το ΕΠΑ.Λ διαμορφώνουμε ειδικά προγράμματα με: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, σπουδές πλούσιες σε ώρες και εντελώς μοντέρνα Μεθοδολογία που αφυπνίζει τον μαθητή και τον κάνει πιο δημιουργικό.

Για τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ, λειτουργούν ειδικά τμήματα, με εντατικό πρόγραμμα και κάθε είδους διευκόλυνση για την επίτευξη των στόχων τους.