ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πλούσια προγράμματα σπουδών, με επιλογές ανάμεσα σε μεμονωμένα μαθήματα, αλλά και πλήρη καθημερινή ενασχόληση με όλα τα σχολικά μαθήματα.
Κάθε μαθητής αποκτά:

– Οργάνωση στη Μελέτη του
– Αυτοπεποίθηση στη σχολική διαδικασία
– Γερές γνωστικές βάσεις
– Προϋποθέσεις για μελλοντική σταδιοδρομία