Οι ξένες γλώσσες γίνονται Παιχνίδι! Στα SMART SCHOOLS ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

– ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
– ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
– ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
– ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

SMART SYSTEM
Η απόλυτη ξενόγλωσση εκπαίδευση, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ στο σπίτι

Interactive boards-multimedia classes-talk clubs-movies, music, arts
Η πιο εμπλουτισμένη πορεία προς την ξένη γλώσσα

Fast and easy programmes
Εντατικά τμήματα ενηλίκων από 6 μήνες για απόκτηση πτυχίου

Outstanding Achievements
Πάνω από 90% επιτυχία σε όλα τα πτυχία

Mock exams
Η πιο αποτελεσματική προετοιμασία για την επιτυχία σε πτυχία κύρους

Award winning methodology
Βραβευμένη μεθοδολογία διδασκαλίας

Personalized approach
Εξατομικευμένη διδασκαλία που ενδυναμώνει τις μαθητικές προσωπικότητες

English for Specific Purposes
Μαθήματα για πιστοποίηση επαγγελματικών ειδικοτήτων