Υποστήριξη εργασιών

Σεμινάρια ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μαθήματα απόκτησης LOWER και PROFICIENCY

Σεμινάρια ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα σε Φοιτητές σχολών
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και σε πολλές άλλες σχολές)