Σπουδές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κάθε μαθητής μπορεί να μελετά και να προετοιμάζεται σωστά για ΟΛΑ τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να αισθάνεται ασφαλής και με υψηλή αυτοεκτίμηση.
Οι διδάσκοντες διατηρούν αρχείο για κάθε μαθητή και, σε συνεργασία με τους κηδεμόνες, επιτυγχάνουν κάθε διδακτικό στόχο και παρεμβαίνουν σε κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα, με εντελώς εξατομικευμένα προγράμματα και σύμφωνα με την ψυχολογία κινήτρων.
Έτσι, ο μαθητής και η οικογένειά του, απολαμβάνουν τη σχολική επιτυχία.