ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο μοναδικός και απόλυτος στόχος των σπουδών μας είναι η επιτυχία του κάθε μαθητή μας:

– επιτυχία στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του
– στις επαγγελματικές του επιλογές
– στους σπουδαστικούς του στόχους
– στη διαδρομή της αυτοσυνειδησίας του

Για εμάς, για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ, ο κάθε μαθητής και το οικογενειακό του πλαίσιο, είναι αντικείμενο σεβασμού και με την εκπαιδευτική εμπειρία των 24 ετών, το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και τις γνώσεις παιδαγωγικής ψυχολογίας, θέτουμε ως χρέος μας την ολιστική υποστήριξη των μαθητών της περιοχής μας! Ας τονίσουμε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ έχει δημιουργική πορεία τα τελευταία 24 χρόνια και αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο φροντιστήριο στις περιοχές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού. Επιπλέον, έχει τη χαρά να παρουσιάζει πάνω από 3000 επιστήμονες – πρώην μαθητές.