ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα σχολικά βοηθήματα που προσφέρουμε στους μαθητές μας, στοχεύουν στη διευκόλυνση τους σε κάθε επίπεδο: μελέτη, εμπέδωση, δοκιμασία, αυτοαξιολόγηση. Επιπλέον, είναι αμιγώς διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Είμαστε το πρώτο Φροντιστήριο που εξέδωσε βιβλία – βοηθήματα που αποτέλεσαν τόσο σημαντικά εργαλεία στα χέρια του μαθητή.