Είναι η γλώσσα με 330.000.000 περίπου φυσικούς ομιλητές !

Θεωρείται η διεθνής γλώσσα της επικοινωνίας, που μιλιέται σχεδόν από το ένα τέταρτο των κατοίκων του πλανήτη