Θερινά Τμήματα Γ Λυκείου – Γενικό Λύκειο

 

Η θερινή προετοιμασία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία σας, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνετε στην ύλη των μαθημάτων σας, να καλύψετε τα κενά σας και να αποκτήσετε όλες τις βάσεις, ώστε να πορευθείτε δημιουργικά  κατά τη χειμερινή περίοδο και να αριστεύσετε στις εξετάσεις.

Για σας, τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, που επιδιώκετε την εισαγωγή σας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κυρίως στις σχολές υψηλής ζήτησης,  η θερινή προετοιμασία στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ είναι ευκαιρία, γιατί σας δίνει  ένα σημαντικό πλεονέκτημαχρονικό αλλά και ποιοτικό– έναντι των άλλων υποψηφίων.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερινή  προετοιμασία και γι’ αυτό έχει δημιουργήσει ειδικά θερινά τμήματα για τη Γ΄Λυκείου  όπου δίνονται οι εξής ευκαιρίες : 

  1. Κάλυψη μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης (30% !), ώστε να ολοκληρωθεί η ύλη πιο σύντομα και να αυξηθεί ο χρόνος για τις επαναλήψεις.
  2. Κάλυψη των κενών και αδυναμιών των προηγούμενων ετών, σε γνωστικό και τεχνικό επίπεδο, που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάθε μάθημα.
  3. Οργάνωση και μεθόδευση της μελέτης , ώστε να γίνει πιο αποδοτική και η σωστή αξιοποίηση του χρόνου.
  4. Κατανόηση και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
  5. Δυνατότητα για επεξεργασία θεμάτων υψηλού βαθμού δυσκολίας σε κάθε μάθημα.
  6. Ανάπτυξη αυτενέργειας και βελτίωση , ποσοτική και ποιοτική, προσωπικής εργασίας

Η εξαιρετική εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης και η βραβευμένη μεθοδολογία μας, καθιστούν τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ  την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για τη θερινή σου προετοιμασία , για την επιτυχία σου .

 

Βρείτε μας στο χάρτη!

Επικοινωνία

Πιστοποίηση σπουδών